Loading...
عصر کپی رایت همه روزه از صدها ناشر ناقض کپی رایت اطلاعات جمع آوری می کند تا برای شرکت های نمایش خانگی و صاحبان آثار تصویری بزرگتر از حقوقشان ایجاد کند.با استفاده از داده های بی رقیب، عصر کپی رایت به شرکت ها این قدرت را می دهد که بر بسیاری از استفاده های غیرقانونی آثارشان پیروز شوند و مخاطبینشان را به مسیرهای قانونی و درآمدزا راهنمایی کنند.

این شرکت در ابتدای سال 1396 در تهران جهت حل مشکلات کپی رایت عناوین دیجیتال و جلوگیری از استفاده غیرقانونی از این عناوین ایجاد شده است و همواره با افزایش دامنه کاری خود سعی در بهبود این مهم قدم های موثری برداشته است.

مشتریان و همکاران تجاری عصر کپی رایت به ویژه شرکت تصویرگستر پاسارگاد با در اختیار قرار دادن بخش حقوقی خود نقش به سزایی در پیشرفت این پروژه داشته اند.